Home / :BLOG: / #Bossku Perkasa Pendidikan untuk Rakyat

#Bossku Perkasa Pendidikan untuk Rakyat

Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bulan lepas menyatakan kerajaan BN semasa saya PM telah berjaya menghapuskan jurang perbezaan gender dalam pendidikan dengan sepenuhya.

UN juga melaporkan bahawa peruntukan besar untuk pendidikan era BN telah mendorong kepada kenaikan amat tinggi dalam peratusan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) yang mendapat pendidikan.

Ya, kerajaan BN masa saya PM sangat mementingkan kesejahteraan hidup dan masa depan setiap Rakyat – bukan untuk kroni sahaja.

Muka surat 9.
https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/SDD-Closing-the-Gap-report-v8-7-E.pdf

NOTA: Saya memang tak bayar UN apa-apa pun untuk mengeluarkan laporan ini.

Loading...